Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення

       Фінансово-господарська діяльність ЖДНЗ здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів на основі  кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти: міського бюджету, у розмірі передбаченому нормативами фінансування, батьків або осіб, які їх заміняють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб або інші кошти, не заборонені законодавством. Бюджетні кошти та спонсорські надходження використовуються за призначенням.

    Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти:

Холодильна шафа – 1

Холодильник – 1

Морозильні камери – 1

М’ясорубка – 1

Протирочна машина – 1

     Інформаційно – технічне забезпечення ЖДНЗ №52:

Комп’ютер – 1

Принтер – 1