Про нас

Історія закладу

Житомирський дошкільний навчальний заклад №52 Житомирської міської ради – є первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. Функціонує заклад з 1969 року. Розрахований на 260 дітей.

Заклад очолює досвідчений висококваліфікований педагог

Горкуша Людмила Валентинівна.

Житомирський дошкільний навчальний заклад №52 розташований за адресою: м.Житомир, вул.Вільський Шлях 11-а

Заклад комбінованого типу. Діти виховуються в 13 вікових групах:

✧ 2 групи дітей раннього віку;

✧ 2 групи дітей молодшого дошкільного віку;

✧ 3 групи середнього дошкільного віку;

✧ 2 групи інклюзивні середнього та старшого дошкільного віку;

✧ 3 групи старшого дошкільного віку;

✧ 1 група ЗНМ;

✧ 2 групи ЗПР;

Кількість дітей у закладі – 270

Дошкільний навчальний заклад працює:

за 12 годинним режимом ( 3 груп);

за 10,5годинним режимом ( 10 групи).

Кадровий склад.

Заклад укомплектований педагогічними та технічними кадрами у повному обсязі відповідно до штатного розпису, затвердженого управлінням освіти Житомирської міської ради.

✧ Завідувач;

✧ Вихователь-методист;

✧ 27 вихователів;

✧ 3 Музичні керівника;

✧ Інструктор з фізкультури;

✧ Практичний психолог;

✧ Соціальний педагог.

✧ 2 вчителя-дефектолога.

✧ логопед.

✧ 2 асистента вихователя.

✧ керівник гуртка з англійської мови.

Всього 41 педагог.

✧ 2 медичні сестри.

Пріоритетні завдання ЖДНЗ № 52 на 2022-2023 н.р.

1. Забезпечення безумовного виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно-гігієнічного законодавства в умовах закладу дошкільної освіти та формування основ способу життя, норм безпечної поведінки в умовах адаптивного карантину та в умовах дії воєнного стану.

2. Запровадити системну роботу щодо контролю за якістю дошкільної освіти відповідно до розроблених та затверджених педагогічними радами Положень внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

3. Забезпечення виконання Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої наказом МОН України від 06.06.2022 № 527.

4. Створення універсального дизайну, змінних освітніх осередків у групових, ігрових та спортивних майданчиках, укриттях, його модернізації, оновлення та осучаснення у відповідності до Примірного переліку та вимог нового Базового компоненту.

Мова освітнього процесу – українська

В цьому навчальному році з 41 педагога закладу:
37 педагогів мають повну вищу педагогічну освіту,
4 – неповну вищу освіту.

Проатестовано всього – 32 педагога. З них, мають кваліфікаційну категорію:

5 – «спеціаліст вищої категорії»;

9 – «спеціаліст першої категорії»;

8 – «спеціаліст другої категорії»;

7- «спеціаліст»;

3 – відповідають раніше встановленому тарифному розряду, з них 2- педагоги мають 9 тарифний розряд.

Актуальним залишається питання удосконалення фахової компетентності педагогів. З 41 педагога мають педагогічне звання «вихователь – методист»- 3.

Функціонують гуртки:

В закладі дошкільної освіти функціонують гуртки за інтересами:

• гурток: «Аеробіка» зі спортивним спрямуванням 2 заняття на тиждень;
Керівник : Юрченко Олеся Георгіївна

• Хореографія – 3 заняття на тиждень;

• гурток з англійської мови «Happy English» –3 заняття на тиждень (для дітей середнього та старшого віку) ;
Керівник: Свеженцева Ольга Василівна

• гурток «Айкідо» – 3 заняття на тиждень;
Керівник : Арсеньтєв Олександр Сергійович

• гурток “Комп’ютерна грамота” 2 заняття на тиждень.(для дітей середнього та старшого віку)
Керівник : Флерко Анастасія Олегівна

Робота в гуртках за інтересами дітей ДНЗ є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета:

• задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності;

• активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

Заняття в гуртках за інтересами переважно плануються в другій половині дня.

Тривалість гурткової роботи – 20-40 хв. залежно від віку дітей.

День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Керівництво
Дитячого садка
Горкуша Людмила Валентинівна
Завідувач
Денисюк Вікторія Анатоліївна
Практичний психолог
Виніченко Олеся Олександрівна
Соціальний педагог
Юрченко Олеся Георгіївна
Вихователь-методист
Томашевська Галина Василівна
Заступник завідувача з господарства