Про нас

Історія закладу

Житомирський дошкільний навчальний заклад №52 Житомирської міської ради – є первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. Функціонує заклад з 1969 року. Розрахований на 181 дитину.

Мова освітнього процесу – українська

Заклад очолює досвідчений висококваліфікований педагог

Федорчук Людмила Іванівна.

Житомирський дошкільний навчальний заклад  №52 розташований за адресою:  м. Житомир

Заклад комбінованого типу. Діти виховуються в 11 вікових групах:

✧ 000 групи дітей раннього віку;

✧ 000 групи дітей молодшого дошкільного віку;

✧ 000 групи середнього дошкільного віку;

✧ 000 групи старшого дошкільного віку;

Кількість дітей у закладі – 00000

Дошкільний навчальний заклад працює:

за 12 годинним режимом ( 00 груп);

за 10,5годинним режимом ( 00 групи).

Кадровий склад.

Заклад укомплектований педагогічними та технічними кадрами у повному обсязі відповідно до штатного розпису, затвердженого управлінням освіти Житомирської міської ради.

✧ Завідувач;

✧ Вихователь-методист;

✧ 0000 вихователів;

✧ Музичні керівники;

✧ Інструктор з фізкультури;

✧ Практичний психолог;

✧ Соціальний педагог.

Всього 0000 педагогів.

0000 старші медичні сестри.

Пріоритетний напрям діяльності:

Завдання на 2020 – 2021 навчальний рік.

Враховуючи аналіз роботи за 2019 – 2020 н.р., педагогічний колектив визначає такі завдання  в 2020 – 2021 н.р.

1. Забезпечити безумовне виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно – гігієнічного законодавства, пошук оптимальних ефективних засобів фізичного виховання і запровадження в освітньо- виховний процес нових оздоровчих технологій в умовах адаптивного карантину та пост- карантинного періоду.
2. Продовжувати формувати у дітей національно – патріотичні почуття на основі народознавчого аспекту, збагачувати дитячий світогляд засобами художнього слова.
3. Впроваджувати інтерактивні форми роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, створювати умови та сприяти заохоченню творчих пошуків, формувати корпоративну культуру для реалізації творчого потенціалу педагога – необхідної умови оновлення освітнього процесу.

Керівництво
Дитячого садка
Горкуша Людмила Валентинівна
Завідувач
Денисюк Вікторія Анатоліївна
Практичний психолог
Виніченко Олеся Олександрівна
Соціальний педагог
Юрченко Олеся Георгіївна
Вихователь-методист
Томашевська Галина Василівна
Заступник завідувача з господарства