Про нас

Історія закладу

Житомирський дошкільний навчальний заклад №52 Житомирської міської ради – є первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. Функціонує заклад з 1969 року. Розрахований на 181 дитину.

Заклад очолює досвідчений висококваліфікований педагог

Горкуша Людмила Валентинівна.

Житомирський дошкільний навчальний заклад №52 розташований за адресою: м.Житомир, вул.Вільський Шлях 11-а

Заклад комбінованого типу. Діти виховуються в 14 вікових групах:

✧ 2 групи дітей раннього віку;

✧ 3 групи дітей молодшого дошкільного віку;

✧ 2 групи середнього дошкільного віку;

✧ 1 група інклюзивна середнього дошкільного віку;

✧ 3 групи старшого дошкільного віку;

✧ 1 група ЗНМ;

✧ 2 групи ЗПР;

Кількість дітей у закладі – 340

Дошкільний навчальний заклад працює:

за 12 годинним режимом ( 3 груп);

за 10,5годинним режимом ( 11 групи).

Кадровий склад.

Заклад укомплектований педагогічними та технічними кадрами у повному обсязі відповідно до штатного розпису, затвердженого управлінням освіти Житомирської міської ради.

✧ Завідувач;

✧ Вихователь-методист;

✧ 27 вихователів;

✧ 3 Музичні керівника;

✧ 2 Інструктора з фізкультури;

✧ Практичний психолог;

✧ Соціальний педагог.

✧ 2 вчителя-дефектолога.

✧ логопед.

✧ асистент вихователя.

Всього 40 педагогів.

✧ 2 старші медичні сестри.

Пріоритетний напрям діяльності:

Завдання на 2020 – 2021 навчальний рік.

Враховуючи аналіз роботи за 2019 – 2020 н.р., педагогічний колектив визначає такі завдання  в 2020 – 2021 н.р.

1. Забезпечити безумовне виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно – гігієнічного законодавства, пошук оптимальних ефективних засобів фізичного виховання і запровадження в освітньо- виховний процес нових оздоровчих технологій в умовах адаптивного карантину та пост- карантинного періоду.
2. Продовжувати формувати у дітей національно – патріотичні почуття на основі народознавчого аспекту, збагачувати дитячий світогляд засобами художнього слова.
3. Впроваджувати інтерактивні форми роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, створювати умови та сприяти заохоченню творчих пошуків, формувати корпоративну культуру для реалізації творчого потенціалу педагога – необхідної умови оновлення освітнього процесу.

Мова освітнього процесу – українська

В цьому навчальному році з 37 педагогів закладу:
34 педагогів мають повну вищу педагогічну освіту,
3 – неповну вищу освіту.

Проатестовано всього – 32 педагога. З них, мають кваліфікаційну категорію:

5 – «спеціаліст вищої категорії»;

9 – «спеціаліст першої категорії»;

11 – «спеціаліст другої категорії»;

8 – «спеціаліст»;

10 – відповідають раніше встановленому тарифному розряду, з них 2- педагоги мають 9 тарифний розряд.

Актуальним залишається питання удосконалення фахової компетентності педагогів. З 37 педагогів мають педагогічне звання «вихователь – методист»- 3.

Функціонують гуртки:

В закладі дошкільної освіти функціонують гуртки за інтересами:

• гурток: «Аеробіка» зі спортивним спрямуванням 2 заняття на тиждень;
Керівник : Юрченко Олеся Георгіївна

• клуб спортивного танцю «Колібрі» – 3 заняття на тиждень;
Керівник : Омельченко Олена Вікторівна

• гурток з англійської мови «Happy English» –3 заняття на тиждень (для дітей середнього та старшого віку) ;
Керівник: Свеженцева Ольга Василівна

• гурток «Айкідо» – 3 заняття на тиждень;
Керівник : Арсеньтєв Олександр Сергійович

• гурток “Комп’ютерна грамота” 2 заняття на тиждень.(для дітей середнього та старшого віку)
Керівник : Флерко Анастасія Олегівна

Робота в гуртках за інтересами дітей ДНЗ є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета:

• задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності;

• активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

Заняття в гуртках за інтересами переважно плануються в другій половині дня.

Тривалість гурткової роботи – 20-40 хв. залежно від віку дітей.

День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Керівництво
Дитячого садка
Горкуша Людмила Валентинівна
Завідувач
Денисюк Вікторія Анатоліївна
Практичний психолог
Виніченко Олеся Олександрівна
Соціальний педагог
Юрченко Олеся Георгіївна
Вихователь-методист
Томашевська Галина Василівна
Заступник завідувача з господарства